Home

Tijd om de balans op te maken

  1. STAPPEN: Geld verdienenSTAPPEN: Geld verdienen
  2. WANDELEN: Een positie opbouwenWANDELEN: Een positie opbouwen
  3. SPRINTEN: Profiteren van opportuniteitenSPRINTEN: Profiteren van opportuniteiten

Stap opnieuw in de markt

Beleggers moeten al veel moeite doen om een regio te vinden, waar een grotere donkere wolk bovenhangt dan Europa - Het is echter net hier dat de Equity Group van Franklin vandaag enkele van de beste opportuniteiten aantreft. Denk er daarom zeker over na om uw graantje mee te pikken van de resultaten van met zorg geselecteerde bedrijven met het Franklin European Growth Fund.

Franklin European Growth Fund1

Rendement per kalenderjaar

Per 31 december 2012 Rendement van het Franklin European Growth Fund¹ Alle getoonde resultaatgegevens zijn uitgedrukt in de vermelde munteenheid van het compartiment en tonen de situatie na aftrek van beheerkosten. Verkoopkosten en andere commissies, taksen en relevante kasten die door de belegger worden betaald, zijn niet inbegrepen in de berekeningen. De waarde van de aandelen in het compartiment en het inkomen dat eruit ontvangen wordt, kan zowel dalen als stijgen en het kan zijn dat beleggers niet het volledige bedrag terugkrijgen dat ze hebben belegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het huidige resultaat kan afwijken van de getoonde cijfers. Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden. Bij het beleggen in een compartiment dat in een vreemde munt wordt uitgedrukt, kan het resultaat ook beïnvloed worden door koersschommelingen. Voor actuele resultaten verwijzen we u graag naar www.franklintempleton.be. Resultaatgegevens kunnen verband houden met de prestaties van gemengde categorieën van aandelen, d.w.z. een hybride gecreëerd uit een A(dis) aandelencategorie geconverteerd naar A(acc).

Het compartiment beoogt kapitaalgroei op middellange tot lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in kapitaaleffecten en/of aan kapitaal gerelateerde effecten van bedrijven, ongeacht hun beurskapitalisatie, die zijn opgericht of hun voornaamste activiteiten uitoefenen in Europese landen.

De grafiek toont de staat van dienst van het compartiment doorheen wisselende periodes van stijgende en dalende koersen. Het compartiment heeft zijn referentie index overtroffen in de afgelopen vijf jaar, in zowel stijgende als dalende contexten.

Onderneem actie met het Franklin European Growth Fund

Meer weten over dit compartiment

  1. Franklin European Growth Fund

  1. Download de brochure

    Download de brochure

Belangrijke informatie:
Per 8 juli sluit het compartiment voor nieuwe beleggers met een beperkt aantal uitzonderingen. Bestaande beleggers blijven de mogelijkheid behouden geld aan hun rekeningen toe te voegen.

Voetnoten:

1. Bron: Franklin Templeton Investments. Alle getoonde resultaatgegevens zijn uitgedrukt in de vermelde munteenheid van het compartiment, omvatten geherinvesteerde dividenden en tonen de situatie na aftrek van beheerkosten. Verkoopkosten en andere commissies, taksen en relevante kasten die door de belegger worden betaald, zijn niet inbegrepen in de berekeningen. Naar indexen wordt louter ter vergelijking verwezen. Dergelijke verwijzingen worden hier opgenomen om u de bestaande beleggingsomgeving tijdens de getoonde perioden te schetsen. Een index wordt niet beheerd en er kan ook niet rechtstreeks in belegd worden. De indexresultaten zijn exclusief kosten en weerspiegelen niet de prestatie van eender welk compartiment van Franklin Templeton Investments. Met 'achteruitgang' wordt gedoeld op een periode van een maand of langer gedurende welke de cumulatieve dagelijkse opbrengsten meer dan twee keer de standaardafwijking van lopende maandelijkse opbrengsten zakken. Gemiddeld gezien zijn perioden die als 'achteruitgang' worden beschouwd, korter en kleiner geweest dan de perioden die als 'vooruitgang' worden omschreven.

View More