Diversiteit en inclusie

Verschillende perspectieven. Meer innovatie.
Betere resultaten.

Met werknemers woonachtig en werkzaam in meer dan 30 landen zijn diversiteit en inclusiviteit meer dan modewoorden voor ons. Onze cultuur ademt diversiteit en inclusiviteit, het is iets wat ons elke dag bezighoudt. We beschouwen onze diverse samengestelde teams als een concurrentievoordeel. En het bevorderen van een inclusieve werkplek draagt ertoe bij dat onze werknemers zich ten volle kunnen ontplooien, en daar profiteren onze klanten, onze partners en ons bedrijf van.

30+
landen

700+
beleggings
professionals*

vertegenwoordigen aandeelhouders in
165
landen

Jenny Johnson

″Het opbouwen van teams met uiteenlopende vaardigheden, achtergronden en ervaringen is altijd van belang geweest bij Franklin Templeton. Het creëren van een inclusieve cultuur waarin het veilig is voor werknemers om hun stem te laten horen, is goed voor ons personeel; ons diversiteits- en inclusiviteitsethos stimuleert innovatie en stelt ons in staat betere resultaten voor onze klanten te bereiken.

Jenny Johnson, Voorzitter en CEO

Ontwikkeld om zaken
anders aan te pakken

Onze unieke samenwerkingscultuur maakt het mogelijk om zaken anders aan te pakken. Met teamwork kunnen we onze vele vaardigheden met elkaar verbinden, onze beste ideeën naar voren laten komen, en ons doorlopend blijven ontwikkelen. En het bevorderen van een open dialoog helpt ons om de behoeften van klanten te begrijpen, samen te werken, trends te herkennen en innovatie te stimuleren.

Betrokkenheid creëren bij onze teams

Of je nu onze CEO of onze nieuwste werknemer bent, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een inclusieve omgeving te creëren.

We bieden een reeks cursussen aan om inclusiviteit te bevorderen, onbewuste vooroordelen te verminderen en cultuurbewustzijn te vergroten.

Ons intranet en sociale netwerk staat in het teken van samenwerking en stelt werknemers in staat hun standpunten te delen en ideeën uit te wisselen.

En in ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder werknemers kregen diversiteits- en inclusiviteitsgerelateerde onderwerpen de hoogste positieve tevredenheidsscores.

Mensen discussiëren erover

Stimuleren om verbinding te maken

We stimuleren inclusiviteit via onze door medewerkers aangestuurde Business Resource Groups. Deze gemeenschappen ondersteunen initiatieven om meer gedeelde ervaringen onder collega's en partners te bewerkstelligen, teneinde:

  • Samenwerking en netwerken te bevorderen
  • Inzichten en ideeën aan te dragen over belangrijke bedrijfsinitiatieven
  • Werving en begeleiding van nieuwe werknemers te ondersteunen
Mensen discussiëren erover

We zetten ons ervoor in om mensen met een handicap bij elkaar te brengen en te ondersteunen.

Mensen discussiëren erover

Gericht op het bevorderen van de beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling van werknemers en partners met een Latijns-Amerikaanse achtergrond.

Mensen discussiëren erover

Biedt een platform om vrouwen aan te moedigen, te inspireren en te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling.

Mensen discussiëren erover

Draagt bij tot het succes van werknemers en partners van Afrikaanse afkomst door hun beroepsleven te verrijken, verbindingen te creëren en een inclusieve omgeving te bevorderen.

Mensen discussiëren erover

Bevordert een inclusieve omgeving voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en queer werknemers en partners, waarbij authenticiteit en respect worden aangemoedigd en verschillen in de gemeenschappen waarin we leven en werken worden gewaardeerd.

Mensen discussiëren erover

Eerbiedigt de offers en de inzet van soldaten door veteranen, mensen in actieve dienst en partners te ondersteunen.

Bevorderen van inclusieve &
divers samengestelde teams

Ons personeel bestaat uit werknemers van verschillende generaties, genders, voorkeuren, bekwaamheden en culturele identiteiten. Als werknemers realiseren we ons dat het onze taak is de unieke bedrijfscultuur te behouden en verder te ontwikkelen.

42% vrouwelijke werknemers wereldwijd

Vrouwelijke werknemers wereldwijd

25% vrouwelijke leidinggevenden wereldwijd

Vrouwelijke leidinggevenden wereldwijd

18% vrouwelijke beleggingsprofessionals wereldwijd

Vrouwelijke beleggingsprofessionals wereldwijd

32% etnische minderheden in de VS

Werknemers uit etnische minderheden in de VS

*Statistieken zijn vanaf 31-03-2021. De werknemers van Legg Mason Specialist Investment Manager (Brandywine Global, Clarion Partners, ClearBridge Investments, Martin Currie, Royce Investment Partners, en Western Asset) zijn hier niet in opgenomen vanwege de nog lopende consolidatie van gegevens na de overname van Legg Mason.

Greg Johnson

„Ik denk dat een divers en inclusief team ons bedrijf in staat stelt betere resultaten voor onze klanten te behalen. En hoewel we succesvol zijn geweest, moeten we nog meer bereiken.”

Greg Johnson is momenteel directievoorzitter en voorzitter van de raad van bestuur.

Evolutie is onderdeel van onze aanpak.

Het gesprek over diversiteit en inclusie blijft evolueren. Dus we blijven luisteren, meten en onze aanpak optimaliseren.

We nemen deel in indexen en bedrijfssectorenquêtes om erachter te komen hoe we het doen in vergelijking met onze sectorgenoten. En we werken samen met organisaties als Women in Capital Markets of nemen deel aan het Diversity & Inclusion Experimental Partners Program van het CFA Institute voor ondersteuning bij het bevorderen van een inclusievere beleggingssector.

Onze samenwerkingsverbanden, toezeggingen en prijzen op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I)

Bloomberg Grande-Equality Index logo
Ceo Action logo
Gender diversity logo
Disability Equality Index logo
Best places logo
Stonewall Diversity Champion logo
Career Ready logo
CFA Institute logo
Charite de la Diversite Letzebuerg logo
Disability Confident Committed logo
Diversity logo
Enable India logo
Girls Who Invest
Inter Invest logo
Investment 20/20 logo
JA Worldwide logo
Making the Leap logo
Shatter Foundation logo
WMC logo
Women in Finance Charter logo
  • Franklin Templeton is voor het vierde jaar op rij opgenomen in de Bloomberg Gender Equality Index.
  • Franklin Templeton kreeg voor het vierde jaar op rij een perfecte score van 100% op de 2020 Corporate Equality Index (CEI).

Meer te weten komen