Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn. een beleid om hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en in aandelencertificaten van (i) small-caps geregistreerd in opkomende markten, (ii) small-caps die een aanzienlijk deel van hun zaken doen in opkomende markten, en (iii) small-cap-houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in bedrijven vermeld in (i).

Domicilie Luxembourg
Compartimentstype SICAV
Duur van het compartiment Onbepaald
Swing Pricing Max 2% van de nettovermogenswaarde

Montant d’investissement minimum: $5000 ou l’équivalent dans la devise de la part concernée

Taks op beursverrichtingen: de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij kapitalisatie-aandelen bedraagt 1,32% met een maximum van 4000 EUR per transactie.

Roerende voorheffing: Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen of meer dan 10% in schuldvorderingen indien de fysieke belegger de aandelen verkregen heeft (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) vanaf 1 januari 2018.

PORTFOLIOMANAGERS

Chetan Sehgal

 • Singapore
 • Jaren bij Franklin Templeton: 26
 • Jarenlange ervaring: 29

Vikas Chiranewal

 • Singapore
 • Jaren bij Franklin Templeton: 15
 • Jarenlange ervaring: 17

Krzysztof Musialik

 • Warsaw
 • Jaren bij Franklin Templeton: 15
 • Jarenlange ervaring: 15

Risico- en opbrengstprofiel

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in aandeleneffecten van kleinere vennootschappen in de opkomende markten. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan sterke prijsschommelingen, vaak in grotere mate dan bij aandelenmarkten wereldwijd. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds aanzienlijk kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten: 
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen. 
  Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen. 
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen. 
  Risico van de Chinese markt: Naast de typische risico's in verband met opkomende markten, zijn beleggingen in China onderhevig aan economische, politieke, fiscale en operationele risico's die specifiek zijn voor de Chinese markt. Zie ook het prospectus voor China QFII-risico, risico in verband met het Chinese Bond Connect, en het risico van de verbinding van aandelen tussen Sjanghai en Hongkong en van de verbinding van Aandelen tussen Shenzhen en Hongkong.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.