Franklin MENA Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het belangrijkste beleggingsdoel van het compartiment is het verstrekken van kapitaalgroei op de lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in overdraagbare effecten, zoals aandelen en vastrentende effecten van bedrijven (i) die statutair in het Midden-Oosten en in Noord-Afrikaanse landen zijn gevestigd (“MENA-landen”), inclusief maar niet beperkt tot het Koninkrijk Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar, Bahrein, Oman, Egypte, Jordanië en Marokko, en/of (ii) waarvan de belangrijkste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in MENA-landen, over het hele spectrum van beurskapitalisatie, en ook in financiële derivaten.

Domicilie Luxembourg
Compartimentstype SICAV
Duur van het compartiment Onbepaald
Swing Pricing Max 2% van de nettovermogenswaarde

Montant d’investissement minimum: $5000 ou l’équivalent dans la devise de la part concernée

Taks op beursverrichtingen: de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij kapitalisatie-aandelen bedraagt 1,32% met een maximum van 4000 EUR per transactie.

Roerende voorheffing: Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen of meer dan 10% in schuldvorderingen indien de fysieke belegger de aandelen verkregen heeft (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) vanaf 1 januari 2018.

PORTFOLIOMANAGERS

Bassel Khatoun

 • Jaren bij Franklin Templeton: 14
 • Jarenlange ervaring: 19

Salah Shamma

 • Jaren bij Franklin Templeton: 14
 • Jarenlange ervaring: 20

Risico- en opbrengstprofiel

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van vennootschappen die gevestigd zijn in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) of er belangrijke activiteiten ontplooien. Zulke opkomende markten zijn in het verleden onderhevig geweest aan sterke prijsschommelingen, vaak in grotere mate dan bij aandelenmarkten wereldwijd. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds aanzienlijk kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten: 
  Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.