Franklin Global Growth Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het fonds wil op lange termijn een kapitaalgroei (bekomen) genereren door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die naar onze overtuiging van hoge kwaliteit zijn en duurzame groei kunnen realiseren. Het fonds belegt voornamelijk in middelgrote, grote en megagrote bedrijven, verspreid over de hele wereld.

Domicilie Luxembourg
Compartimentstype SICAV
Duur van het compartiment Onbepaald
Swing Pricing Max 2% van de nettovermogenswaarde

Montant d’investissement minimum: $5000 ou l’équivalent dans la devise de la part concernée

Taks op beursverrichtingen: de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij kapitalisatie-aandelen bedraagt 1,32% met een maximum van 4000 EUR per transactie.

Roerende voorheffing: Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen of meer dan 10% in schuldvorderingen indien de fysieke belegger de aandelen verkregen heeft (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) vanaf 1 januari 2018.

PORTFOLIOMANAGERS

John Remmert

  • New York, Verenigde Staten
  • Jaren bij Franklin Templeton: 19
  • Jarenlange ervaring: 34

Patrick McKeegan

  • New York, Verenigde Staten
  • Jaren bij Franklin Templeton: 2
  • Jarenlange ervaring: 12

Risico- en opbrengstprofiel

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.

  • Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van vennootschappen over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan sterke prijsschommelingen die plotseling kunnen plaatsvinden door markt- of vennootschapspecifieke factoren. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds op relatief korte termijn sterk kunnen schommelen.
  • Andere wezenlijke risico's omvatten: buitenlandsevalutarisico, risico van de opkomende markten, liquiditeitsrisico, risico van de Chinese markt.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.