Templeton Euroland Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment is kapitaalgroei door hoofdzakelijk te beleggen in gewone aandelen en obligaties van een emittent van een lidstaat in de Europese Monetaire Unie, waaronder bedrijven en overheden, ongeacht of deze in euro of de relevante nationale valuta is, en in aandelen of obligaties in euro van enige andere emittent.

Domicilie Luxembourg
Compartimentstype SICAV
Duur van het compartiment Onbepaald
Swing Pricing Max 2% van de nettovermogenswaarde

Montant d’investissement minimum: $5000 ou l’équivalent dans la devise de la part concernée

Taks op beursverrichtingen: de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij kapitalisatie-aandelen bedraagt 1,32% met een maximum van 4000 EUR per transactie.

Roerende voorheffing: Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen of meer dan 10% in schuldvorderingen indien de fysieke belegger de aandelen verkregen heeft (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) vanaf 1 januari 2018.

PORTFOLIOMANAGERS

Dylan Ball

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 14
 • Jarenlange ervaring: 21

John Reynolds

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 1
 • Jarenlange ervaring: 14

Risico- en opbrengstprofiel

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in aandeleneffecten van vennootschappen die gevestigd zijn in landen die behoren tot de eurozone of er belangrijke activiteiten ontplooien. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan sterke prijsschommelingen die plots kunnen plaatsvinden door factoren die inherent zijn aan de markten of specifieke bedrijven. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds op relatief korte termijn sterk kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.