Franklin U.S. Opportunities Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment is kapitaalgroei door hoofdzakelijk te beleggen in gewone aandelen van Amerikaanse bedrijven die een versnelde groei, stijgende winstgevendheid of bovengemiddelde groei of groeipotentieel laten zien, in vergelijking met de totale economie.

Domicilie Luxembourg
Compartimentstype SICAV
Duur van het compartiment Onbepaald
Swing Pricing Max 2% van de nettovermogenswaarde

Montant d’investissement minimum: $5000 ou l’équivalent dans la devise de la part concernée

Taks op beursverrichtingen: de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij kapitalisatie-aandelen bedraagt 1,32% met een maximum van 4000 EUR per transactie.

Roerende voorheffing: Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen of meer dan 10% in schuldvorderingen indien de fysieke belegger de aandelen verkregen heeft (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) vanaf 1 januari 2018.

PORTFOLIOMANAGERS

Grant Bowers

  • Californië, Verenigde Staten
  • Jaren bij Franklin Templeton: 28
  • Jarenlange ervaring: 28

Sara Araghi

  • Californië, Verenigde Staten
  • Jaren bij Franklin Templeton: 18
  • Jarenlange ervaring: 18

Risico- en opbrengstprofiel

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

  • Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van vennootschappen die gevestigd zijn in de VS of er belangrijke activiteiten ontplooien. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan sterke prijsschommelingen die plotseling kunnen plaatsvinden door factoren die inherent zijn aan de markten of specifieke bedrijven. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds aanzienlijk kunnen schommelen.
  • Andere wezenlijke risico's omvatten:
    Risico van het uitlenen van effecten: het risico dat de wanbetaling of insolventie van de lener van de door een Fonds uitgeleende effecten kan leiden tot verliezen indien de ontvangen zekerheden minder opbrengen dan de waarde van de uitgeleende effecten.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.