VERANTWOORD BELEGGEN

Bij verantwoord beleggen worden belangrijke aspecten van milieu-,sociale en governance kwesties (afgekort met ESG) geanalyseerd om toekomstige financiële prestaties te beoordele

WE ZETTEN ONS TEN VOLLE IN VOOR VERANTWOORD BELEGGEN

ESG-analyse is meer dan het identificeren en meten van risico's, het gaat ook om het signaleren van beleggingskansen. We kijken naast ESG-factoren ook naar traditionele financiële maatstaven om een uitgebreid beeld van een belegging te geven en om de beleggingen te helpen signaleren die een duurzaam rendement kunnen opleveren.


"Het doorgronden van de economische impact van wezenlijke ESG-overwegingen helpt ons om beter gefundeerde beleggingsbeslissingen te nemen voor onze klanten."

Verantwoord beleggen bij Franklin Templeton

FILOSOFIE, PROCES EN CAPACITEITEN

We integreren beste praktijken en analyses op het gebied van ESG in onze beleggingsprocessen en verbeteren zodoende onze traditionele financiële analyse - om nieuwe beleggingskansen te signaleren, risico's te helpen beheren en het rendement op de lange termijn te verbeteren.


Wie is er verantwoordelijk voor het integreren van ESG?


Beleggingsprofessionals

ESG-overwegingen meenemen in onderzoeks- en rentmeesterschapsactiviteiten

Risicoprofessionals

ESG integreren in portefeuillerisicomodellen en -analyses

Toegewijd team van ESG-specialisten

onafhankelijke analyse, inzichten en training bieden

Actief aandeelhouderschap - Beschermen en ontsluiten van waarde

Een toegewijde fiduciaire benadering helpt ons om de beleggingen van klanten te waarborgen en waarde te ontsluiten. Onze portefeuillebeheerders en analisten ontmoeten met leidinggevenden en bestuursleden van de organisaties waarin we beleggen om kwesties te bespreken waarvan wij denken dat ze van wezenlijk belang zijn voor de langetermijnvooruitzichten van hun bedrijf.

Ook ontmoeten en werken we samen met brancheorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, academici en andere specialisten die waardevolle inzichten kunnen bieden.

We nemen onze 'stemmen bij volmacht'-verantwoordelijkheid serieus en zijn vastbesloten om in het belang van onze klanten te stemmen.

Gevarieerd aanbod aan beleggingsmogelijkheden - afgestemd op de doelstellingen van de klant

WAARDEGEDREVEN

Het opnemen of uitsluiten van bepaalde beleggingen om te voldoen aan specifieke criteria die aansluiten op de overtuigingen van klanten, zoals religieuze of ethische waarden.

FOCUS OP ESG

In onze positionering neigen we naar emittenten met toonaangevende ESG-praktijken of gaan we actief in gesprek met bedrijven die niet aan onze ESG-normen voldoen.

THEMATISCH

We richten ons op emittenten die zich via hun producten en diensten bezig houden met sociale/ecologische uitdagingen.

IMPACT-GERICHT

Beleggen met de uitdrukkelijke bedoeling om positieve en meetbare sociale en ecologische uitkomsten te genereren.

SAMENWERKEN MET ANDEREN

Het belang dat wij hechten aan verantwoord beleggen wordt ondersteund door samenwerking met organisaties die beste praktijken bevorderen en vaststellen.

Sector-herkenning

Franklin Resources is sinds april 2013 partij bij de Beginselen voor verantwoord beleggen (Principles for Responsible Investment, ofwel PRI) en scoorde in 2020 beter dan de mediane score van de concurrenten in alle categorieën.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een leidraad voor de manier waarop we werken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ESG-overwegingen maken deel uit van onze bedrijfswaarden. Dit helpt om Franklin Templeton in de toekomst positief te positioneren en onze klanten te beschermen. We nemen onze fiduciaire verantwoordelijkheid ernstig, en dat ligt aan de basis van alles wat we doen als bedrijf.

ESG-middelen en -beleid

Lees meer over onze 'verantwoord beleggen'-aanpak en relevante richtlijnen die zijn aangenomen in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld.


Verantwoord beleggingsbeleid van Franklin Templeton


Beleid inzake controversiële wapens van Franklin Templeton


PRI-transparantieverslag van Franklin Templeton (in het Engels)