Alternatieven

Onze benadering

Voorzichtig risicobeheerst beleggen in alternatieve beleggingscategorieën vereist specifieke kennis en expertise die, over de jaren heen, verfijnd werd doorheen verschillende marktcycli. Sinds we in 1984 van start gingen met onze alternatieve activiteiten, hebben we ons geëngageerd om de meest hoogstaande alternatieve beleggingsoplossingen te bieden.

De toegevoegde waarde voor onze cliënten is onder meer:

INNOVATIEF DENKEN DOOR GESPECIALISEERDE EXPERTISE

Elk portefeuilleteam binnen onze groep van alternatieve beleggingen bestaat uit specialisten die voortrekkers zijn in hun discipline, en worden gesteund door het sterke wereldwijd opererende platform van Franklin Templeton.

EEN STRIKTE BENADERING VAN ALTERNATIEVE BELEGGINGSVORMEN

Wij geloven dat ons researchgedreven wereldwijde perspectief en een focus op actief risicobeheer de mogelijke voordelen van alternatieve beleggingen voor een portefeuille verder kunnen versterken.

DEUGDELIJK RISICOBEHEER

De praktijken van onze teams worden aangevuld door het gecentraliseerde kader voor risicobeheer van ons bedrijf, dat meer transparantie over het risico biedt. Hierdoor kunnen wij de gewenste rendementsprofielen op de meest efficiënte manier nastreven.

Beleggingsgroepen

Wij bieden ruime alternatieve beleggingscapaciteiten aan voor hedgestrategieën, reële activa en private equity en debt. Aan de hand van een multi-boetiekstructuur combineren wij de focus van verschillende beleggingsspecialisten om uitgebreide alternatieve capaciteiten uit te bouwen voor onze cliënten.

Ons gamma van compartimenten